top of page

REGLAMENT

Art.1

La Cursa La Dolorosa de Bellpuig es celebrarà el dissabte 4 d’abril de 2020.

 

El lloc de sortida i arribada de la cursa i la caminada estarà situat a la Plaça 1 d’Octubre.

 

L’hora de sortida de la caminada serà a les 17:00 hores.

 

L’hora de sortida de la cursa corrent serà a les 17:30 hores.

Art.2

 

La prova estarà oberta a tots els ciutadans. Els menors de 18 anys hauran d’estar autoritzats pels seus tutors legals. Es facilitarà un document d’autorització el dia de la cursa.

Art.3

La distància de les dues modalitats, cursa i caminada, serà de 5 i 10 km.

 

Art.4

 

El recorregut estarà degudament senyalitzat.

 

La cursa i la caminada de 10 km disposaran de 3 avituallaments i estaran situats aproximadament als kilòmetres 3, 7 i a l’arribada.

 

La cursa i la caminada de 5 km disposaran de 2 avituallaments i estaran situats aproximadament al kilòmetre 3 i a l’arribada.

 

Art.5

El tancament tant de la cursa com de la caminada es produirà transcorregudes 2,5 hores des de l’hora d’inici de la caminada.

 

Art.6

 

És obligatori l’ús de xip de cronometratge per la cursa. Si no es disposa de xip de propietat (xip groc), qui vulgui participar haurà d’adquirir un xip de lloguer al preu de 2 euros, IVA inclòs. Haurà d’estar correctament situat a la sabatilla.

 

Art. 7

En la modalitat cursa, la inscripció té un cost de 12 euros més 2 euros en cas d’adquirir el xip de lloguer pels 100 primers inscrits i 14 euros més 2 euros en cas d’adquirir el xip de lloguer per la resta de participants. En el cas de no participar, no es tornarà l’import de la inscripció ni del xip de lloguer si és per causes no imputables a la organització.

En la modalitat caminada, la inscripció té un cost de 12 euros. En el cas de no participar, no es tornarà l’import de la inscripció si és per causes no imputables a la organització.

 

Art.8

 

Les inscripcions es faran online seguint les indicacions de l’apartat “inscripció cursa” i "inscripció caminadada".

 

Art.9

 

La inscripció es tancarà el dia 2 d’abril de 2020 a les 23:59 hores.

 

Art.10

 

La organització podrà modificar el recorregut per causes alienes i/o força major.

 

Art.11

Els atletes es distribuiran en calaixos en funció de si participen en la modalitat cursa o caminada. S’organitzaran 2 calaixos.

 

Art.12

 

S’efectuaran 2 sortides:

  1. 17:00 hores els participants a la caminada.

  2. 17:30 hores els participants a les curses de 5 i 10 kms.

Art.13

El recorregut  en la modalitat de la cursa estarà amb el trànsit completament tancat i els participants en aquesta modalitat gaudiran de l’ús exclusiu de la via en l’espai comprès entre el vehicle d’obertura i el vehicle de tancament de la cursa. 

El recorregut  en la modalitat de la caminada estarà amb el trànsit obert. Els participants d’aquesta modalitat hauran de respectar les senyals de circulació viària en tot moment i en els trams que coincideixin amb els participants de la modalitat cursa, respectar la preferència d’aquests últims i facilitar-ne la seva circulació, així com també dels vehicles autoritzats de la prova.

Art.14

 

Els únics vehicles que podrán seguir la carrera seran els expressament autoritzats per l’organització i que compleixin una missió específica.

 

Art.15

 

Els dorsals i xips es recolliran el mateix dia de la cursa, el dia 4 d’abril del 2020, durant la següent franja horària:

  • De 10:00 a 13:00 hores

  • De 14:00 a 16:30 hores

 

Per a recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà obligatori la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir o passaport).

Per a recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari presentar una fotocòpia del document identificatiu, així com una autorització de recollida signada per l’interessat.

 

Art.16

 

El fet de no recollir el dorsal i el xip durant la franja horària establerta significa la renúncia als mateixos i la participació sense dorsal.

 

Art.17

 

La prova en la seva modalitat de cursa forma part de la Lliga de Ponent corresponent al calendari 2020 en la seva modalitat de 5 km i 10 km.

 

Art.18

 

És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat en la part davantera de la camiseta de manera que sigui visible.

Art.19

 

La participació a l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi risc dels participants. La organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant l’esdeveniment, fer-s’ho a ells mateixos o a terceres persones.

 

Art.20

Les persones amb discapacitat visual han d’anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia. Els guies aniran sense xip.

 

Art.21

 

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que els participants autoritzen i cedeixen l’ús de les seves dades personal i les seves imatges perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web www.ladolorosa.cat i a altres pàgines web relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió relacionat amb l’esdeveniment sense cap límit temporal.

Els participants autoritzen la cessió de les seves dades personals a l’empresa ITER 5, encarregada de la gestió de les inscripcions i de la publicació de resultats.

 

En cas de no autoritzar l’ús i la cessió de les dades personals i de les imatges dels participants, aquests poden exercir el seu dret de renúncia enviant un correu electrònic a cursaladolorosa@gmail.com.

Art.22

 

El fet d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquest reglament i del reglament de la Lliga de Ponent.

 

Art.23

No està permès que els participants corrin amb gossos o altres animals.

Art.24

 

Està permès que els participants vagin amb cotxets o semblants per a nens.

Art.25

 

S’entregaran els premis als tres primers classificats en categoria masculina i femenina tant en la cursa de 5 km com en la cursa de 10 km a les següents categories:

  • Categoria absoluta.

  • Categoria sub 23.

  • Categoria de més de 45 anys.

bottom of page